5/29/2024

Guest

Frontpage | Login
 

Faktablade om N-virkemidler

A1_N: Efterafgrøder ud over lovkrav
A2_N: Reduceret kvælstof norm
A3_N: Omlægning af markkvægbrug til økologisk produktion
B1_N: Udtagning af landbrugsjord på højbund
B2_N: Skovrejsning på landbrugsjord
B3_N: Dyrkning af flerårige energiafgrøder
C1_N: Vådområder